Sáng tác trẻ

Bảo Ngọc - Trái tim mùa đông

Đà Lạt mùa đông hiện ra cái buồn man mác, khơi dậy trong ta chút sâu lắng của tiếng dương cầm thánh thót, chút u uẩn của khách xa nhà lòng chợt nhớ về nơi ấm cúng nhất. Nơi đó,...